PRISMA Connect

Grip op productiviteit én welbevinden van uw medewerkers in het 'nieuwe normaal'

PRISMA Connect geeft u de juiste feedback

Directie

PRISMA Connect geeft een totaalbeeld van uw organisatie: welke factoren versnellen of blokkeren de productiviteit van uw medewerkers? Waar in de organisatie gaat het goed, waar kan het nog beter?

Baseer uw beslissingen op basis van feiten en valide data.

Concrete adviezen voor verbetering.

Human Resources

PRISMA Connect geeft overzichten op teamniveau van het welbevinden van uw medewerkers. Benchmarks inbegrepen.

Direct inzicht in de te zetten stappen voor verbetering op organisatie- en teamniveau.

Concrete verbetersuggesties voor gemotiveerde, vitale thuiswerkers die productiever zijn en minder verzuimen.

Leidinggevenden

PRISMA Connect geeft leidinggevenden doorlopend inzicht in de gevoelens en behoeften van hun medewerkers.

Direct inzicht in de te zetten stappen voor verbetering op team- en individueel niveau.

Concrete verbetertips om medewerkers optimaal te faciliteren en stimuleren vanuit
een open en waardenvrije dialoog.

Employee Engagement Dashboard

In één oogopslag inzicht in de productiviteit én het welbevinden van uw medewerkers

Teamrapport

Heldere overzichten, actiepunten per medewerker, concrete verbetertips

Ontvang voorbeeldrapportage

Maak kennis met PRISMA Connect

Wie wil er nou geen productieve én gemotiveerde medewerkers?

 • Vandaag bestellen = morgen starten
 • Diepgaand inzicht in het welbevinden van uw thuiswerkers, dankzij de uitgebreide startmeting (max. 15 minuten invultijd)
 • Doorlopend een actueel beeld, dankzij periodieke 'adaptieve' pulse metingen (max. 3 minuten invultijd)
 • Gevalideerde vragenlijsten
 • Unieke inzichten
 • Heldere rapportages op teamniveau in PDF formaat
 • Concrete verbetertips
 • Continu de juiste dialoog voeren met uw medewerkers
 • Teamdashboards
 • Rapportage op organisatieniveau
 • Excellente ondersteuning
 • Meertalige beschikbaarheid (NL en EN)
 • AVG-compliant
 • Gepaste tariefstelling

Het faciliteren en stimuleren van medewerkers is gemakkelijker dan vaak gedacht wordt.

Stel bij faciliteren de vraag wat u kunt doen ter ondersteuning, ga vrvolgens het gesprek aan op inhoud. 
Bij stimuleren: geef dat zetje, geef vertrouwen, moedig aan, heb het over de richting, de verwachtingen en over datgene wat verbindt.

De één krijgt energie uit het samenwerken met collega’s en de ander haalt de energie uit zichzelf en uit zelfstandig werken.
Sommigen komen en blijven makkelijk in 'flow' terwijl anderen daar door iedere interruptie uit worden gehaald.

Het herkennen hoe je er in zit en het zoeken naar een oplossing is de eerste stap naar verbetering.
Dat is evenzeer van toepassing op de talloze andere aspecten van effectief en prettig werken op afstand.

PRISMA Connect brengt deze aspecten loepzuiver en met gevalideerde vragenlijsten voor u in beeld.

Facts & Figures #1

Productieve én gemotiveerde medewerkers in 4 stappen

Snel resultaat!

AANMELDEN

Offerte aanvragen

Na akkoord een korte telefonische intake

U levert ons de namen en e-mailadressen van uw medewerkers aan

Binnen 24 uur staat uw webportal klaar

METEN


Wij nodigen uw medewerkers uit voor het invullen van de survey

Invultijd maximaal 15 minuten p.p.

Rapportage is na sluiting van de survey direct beschikbaar:

Diepgaand inzicht in het welbevinden van uw medewerkers

DIALOOG


Zoek contact met uw medewerkers

Voer direct het juiste gesprek met de uitkomsten van de survey als leidraad

Faciliteer en stimuleer uw medewerkers op maat en naar hun behoefte(n)

RESULTAAT


Productieve én gemotiveerde medewerkers met:

 • Goede werk-privé balans
 • Functionerende werkplek
 • Pro-actieve werkhouding
 • Het gevoel dat ze gehoord, begrepen en gewaardeerd worden

Facts & Figures #2